Консорциум

Консорциум

Консорциумът по проект „Метод за получаване на комплексен здравословен препарат от гъби“ е създаден въз основа на споделеното разбиране на участниците за необходимостта от разработване на технологии, които са в унисон с политиката за изграждане на икономика базирана на знание. Той включва организация, имаща координираща роля (СИКО-ФАРМА ООД) и подизпълнители (РОМБ ООД и НИС–СУ), притежаващи капацитет както в производството и търговията с фармацевтични биопродукти, така и в научноизследователската и развойна дейност.

Членовете на консорциума предлагат комбинация от допълващи се умения, опит и възможности. Те притежават експертни познания в областта на биомедицинските изследвания, както и богат опит в областта на биохимичните, генетичните и биоинформатичните проучвания на различни биологично активни вещества. Специалистите, формиращи консорциума по проекта, работят съвместно над 10 години върху изследване на структурата, функцията и евентуалното медицинско приложение на различни белтъци, като хемоцианини, пигменти, супероксид дисмутази и др., използвайки най-съвременна техника. Доказаните експертни и финансови ресурси, заедно с наличния достъп до необходимите изследвания и инструменти, предоставя на проекта всичко, което е необходимо, за да може той да се осъществи и да се разработи крайния продукт „ВитаПротект“ по ефикасен и ефективен начин. Осъществяването на авангардни изследвания с използване на най-новото поколение налични технологии в сферата на биомедицината и хранителната индустрия и прилагането на мултидисциплинарен подход в рамките на консорциума осигурява значителни инвестиции в областта на научните изследвания и технологичното развитие.