„СИКО ФАРМА“ ООД

СИКО-ФАРМА ООД е компания с основна дейност, свързана с научен и приложен опит в областта на получаване, организиране, експорт и ре- експорт на лекарства за хуманната и ветеринарна медицина, както и медицински хранителни продукти, козметика, диетични храни и др. Тя е лицензирана компания за търговия с биомедицински продукти. Нейна задача, също така е да стимулира трансфера на биомедицински знания за икономическото благосъстояние на България, като така тя предлага потенциал за приложение на резултатите на проекта. СИКО-ФАРМА ООД има опит в изготвянето и развитието на пазарни проучвания на широка мрежа от частни компании и организации. Експерти на СИКО-ФАРМА ООД участват в различни национални и Европейски проекти под различни инциативни програми – LdV (трансфер на иновации, пилотни и мобилитетни проекти), проекти на Фонд «Научни Излседвания» и др. като тяхното участие обезпечава професионалната реализация на проектите.

Със своя дългогодишен опит в областта на корпоративния и здравен мениджмънт, СИКО-ФАРМА ООД прилага процесно-ориентирани подходи за управление, съобразени с фазите на проектния цикъл: мониторинг и оценка на напредъка на проекта, подкрепа на диалога между участниците, доклади за оценка на резултатите по проекта, организиране на човешки и финансови ресурси в съответствие с предвидените дейности; разпространяване на но-хау и патенти на базата на лицензионни договори. Със своите експертни познания в областта на биотехнологията, биоинформатиката и нанобиологията членовете на организацията координатор гарантират успешното разработване на препарата „ВитаПротект“, като предоставят своя експериментален опит и теоретични познания в областта на физиологията, биохимията и генетиката на гъби.