Подизпълнителски организации

Подизпълнителски организации

Подизпълнителските организации - РОМБ ООД и НИС-СУ притежават богат опит в областта на биотехнологиите и ноу-хоу при работата с микроорганизми от род Monascus. Участниците в научноизследователския колектив в рамките на подизпълнителския екип притежават знания и компетенции по отношение физиологията, биохимията и молекулярната биология на гъби, осигурява успешно развитие на проекта и разработка на крайния продукт – хранителната добавка „ВитаПротект“.