„РОМБ“ ООД

Фирма РОМБ ООД е регистрирана през 1991г. с предмет на дейност научни изследвания, производство и реализация на биологично активни вещества, технологии и ноу-хау в областта на биотехнологиите и екологията за рекултивация на замърсени почви с органични и неорганични екотоксиканти.

Image1

РОМБ ООД  разполага с оборудване за комплексно третиране на микробиална биомаса за комплексно третиране на ендо- и екзо- микробиални  биотехнологични продукти за медицината, хранителната индустрия, парфюмерията и козметиката.

Фирмата разполага със сериозен научен потенциал, който участва в съвместни разработки с колективи от България, Русия, Германия, Франция, Италия, Канада, САЩ и др. страни;

Екипът на РОМБ ООД предла:

  • Рекултивация на замърсени почви с органични и неорганични екотоксиканти.
  • Научни и проложни изследвани, свързани с нови методи селекциониране на нови щам- продуценти за микробиологията и биотехнологията.
  • Разработка на високо ефективни технологии за получаване на биологично- активни вещества от микробиален произход.
  • Биосинтез и изолиране на нови биологично- активни вещества .
  • Производство на  биологически- активни субстанции  и високо ефективни крайни продукти от тях по собствени лицензионни технологии.
  • Микробиологични изследвания на междинни и крайни биопродукти.
  • Анализ и стандартизация на биологични- активни субстанции и техни продукти.
  • Изготвяне на документи за регистрация на продукти у нас и в чужбина.
  • Трансфер на технологии и лицензи.

 

pdfПредставяне на фирмата